Odbiór świadectw dojrzałości

Data: 29.06.2022 r., godz. 20.05    424
5 lipca w godz. 10.00-11.00 - spotkanie z wychowawcami

Drodzy  Absolwenci!  Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego lub zaświadczeń o wynikach egzaminu . Spotkania z wychowawcami odbędą się  5 lipca w godz. 10.00-11.00 w holu szkoły.

Osoby, które tego dnia o określonej godzinie nie mogą osobiście odebrać świadectwa, mogą odebrać dokumenty w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły. Świadectwa mogą odebrać jedynie absolwenci lub osoby mające pisemne upoważnienie.

Jednocześnie przypominamy, że najpóźniej do 12 lipca 2022 r. osoby zainteresowane (które nie zdały egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej) mogą złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowy