Rekrutacja 2024!

Data: 08.07.2024 r., godz. 08.00    432
Ważna informacja dla kandydatów!

Uwaga Kandydaci do klas I LO! BARDZO WAŻNE!!!!! Osoby, które nie złożyły jeszcze potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia szkoły oraz egzaminu ósmoklasisty wyboru, proszone są  o PILNE PRZYNIESIENIE ICH DO SEKRETARIATU SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 10 LIPCA O GODZ. 15.00