Stypendia

Liczba odwiedzających: 6964
Uczniowie wyróżniający się w nauce mogą ubiegać się o jednorazowe stypendium na koniec pierwszego półrocza oraz na koniec roku szkolnego. Uczniowie ze średnią ocen 5.0 i wyższą, którzy otrzymali ocenę zachowania bardzo dobrą lub wzorową, mogą na koniec roku szkolnego ubiegać się o Nagrodę Starosty. Uczniowie klas I mogą otrzymać stypendium jednorazowe na koniec roku szkolnego. Uczniowie klas pierwszych na pierwsze półrocze nie są typowani do w/w stypendium.