Historia Liceum

Liczba odwiedzających: 11002

szkola.jpg (548 KB)Takie były początki

Początki szkolnictwa średniego w Legionowie sięgają roku szkolnego 1930/1931, kiedy to powstała Gminna Szkoła Handlowa. W pierwszej fazie swojej działalności miała ona siedzibę przy ul. Słowackiego 5, potem w słynnej kamienicy przy ul. Kopernika 18. Dyrektorem szkoły do roku 1937 był Henryk Jadach, potem funkcję tę pełnił Jerzy Siwiński. Dzięki jego staraniom szkoła działała także w czasie okupcji hitlerowskiej. Wtedy też prowadzano w niej tajne nauczanie, w czasie którego realizowano programy dwóch gimnazjów: ogólnokształcącego i kupieckiego tak, aby po wojnie każdy mógł sobie wybrać jedno z nich.
W 1944 roku, po wyzwoleniu  praskiej części Warszawy, i Legionowo stało się wolne. Po ukonstytuowaniu się w mieście władz gminnych powstał społeczny komitet, który miał za zadanie uzyskanie zgody na otwarcie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Efektem działań społeczników było powstanie Samorządowego Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Szkoła na początku była instytucją podległą gminie, a koszty jej utrzymania wspólnie z gminą pokrywała młodzież. Uzyskano jednak zapewnienie, że w niedalekiej przyszłości szkoła otrzyma prawa państwowe. Ogłoszono zapisy do pszczególnych klas. Zgłosiło sie ok. 150 osób. Uczniów przyjmowano na podstawie świadectw uzyskanych w konpiracji lub na podstawie egzaminów. Ostatecznie utworzono cztery klasy gimnazjalne i dwie licealne. Pierwszy rok szkolny trwał bardzo krótko, bo zaledwie trzy miesiące i zakończył się niezwykle podniosłym wydarzeniem, jakim była....

Pierwsza matura

Zdawało ją w pierwszej połowie lipca 1945 r. zaledwie sześciu uczniów. Byli to: Barbara Rykaczewska, Zofia Zasieńska, Ryszard Hertel, Mieczysław Kiełbasiński, Jerzy Kubalski i Wiesław Wardencki. Stali sie oni pierwszymi maturzystami w historii Legionowa.

Powojenna historia szkoły

1 września 1946 roku szkoła została upaństwowiona. Dokument stwierdzający ten fakt do dzisiaj znajduje się w kronice szkolnej. W dwa lata później na mocy pisma urzędowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dnia 21 lipca Państwowe Gimnazjum i Liceum w Legionowie zostało przemianowane na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego.
Drugim w powojennej historii liceum dyrektorem został w roku szkolnym 1946/47 Józef Głąbiński i sprawował tę funkcję przez kolejne trzy lata. Według  zamieszczonej
w kronice szkolnej relacji p. Anny Aleskandrwoicz (byłej nauczycielki) został on odwołany w styczniu 1949 r., a jego obowiązki do września pełniła Aleksandra Siemiątkowska. Następcą Józefa Głąbińskiego został Mikołaj Hołubiec, dyrektorem był zaledwie pół roku. Od 1 lutego 1950 roku funkcję tę objął Piotr Chruściel i spawował ją do 1967 roku. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Tadeusz Bisiński (1967-1970), Halina Hejnicka (1970-1973), Alicja Sobierajska (1973-1980), Ryszard Tyrcha (1980-1986), Bożenna Bańkowska (1986-1999), Brygida Wagner-Konstantynowicz (1999-2017), Jolanta Magda (2017-2022). Obecnym dyrektorem jest Mariusz Suwiński.
Szkoła prężnie się rozwijała, dlatego z inicjatywy mieszkańców i ówczesnego dyrektora powstał nowy budynek przy ul. PZPR 20 (obecnie ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 26).
Ale był to też rok, w którym z pieczątki szkoły zniknęło imię Patronki Marii Konopnickiej. Wymianę pieczęci zarządziły władze szkolne we wszystkich liceach ogólnokształcących, a ponieważ w dokumencie stwierdzającym upaństwowienie szkoły nie było podanego imienia, szkoła dostała pieczęcie bez imienia Patronki. Dopiero 8 października 1974 roku na skutek starań ówczesnej dyrektorki Alicji Sobierajskiej, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru. W 1993 roku oddano do użytku nową część szkoły z 16 salami  lekcyjnymi, biblioteką i szatnią, wybudowano także nową salę gimnastyczną z siłownią i salą do korektywy.
W 1999 roku na skutek reformy szkolnictwa powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, w skład którego weszły I LO im. Marii Konopnickieji i Gimnazjum nr 1, który funkcjonował do  2004 r. Kolejne dziesięć lat w budynku mieściło się tylko LO im. M. Konopnickej. W 2014 r. po raz kolejny zmieniła się nazwa szkoły na Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących. W budynku zagościło Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Również liceum przez kilka lat funkcjonowało jako LO im. M. Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi.
W wyniku reformy systemu oświaty z 2017 r., która zlikwidowała gimnazja, obecnie szkoła nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie.